W tym kursie nauczysz się, czym jest zaangażowanie rodziny i dlaczego ma to znaczenie dla sukcesu uczniów i szkół. Przeanalizujemy badania łączące zaangażowanie rodziny z lepszymi wynikami edukacyjnymi oraz rozmawiamy bezpośrednio z badaczami, nauczycielami, uczniami i rodzinami na temat obiecujących praktyk w tej dziedzinie.

Zaangażowanie w rozwój dziecka

Zaangażowanie rodzinne opisuje, co rodziny robią w domu i we wspólnocie, aby wspierać naukę i rozwój swoich dzieci. Obejmuje również wspólne partnerstwo i odpowiedzialność między domem a szkołą. Takie zaangażowanie jest niezbędne do poprawy wyników  w szkole. Jest również coraz częściej uznawana za integralny element biegłej praktyki pedagogicznej. Osoby biorące udział w kursie Akademii WAP w ramach innego programu będą również podlegać akademickim zasadom tych programów.

Zasady obozu

Akademia realizuje naukę uczenia się. Rejestrując się jako uczeń online w kursie, będziesz również uczestniczyć w badaniach dotyczących uczenia się. Przeczytaj nasze oświadczenie badawcze, aby dowiedzieć się więcej. Akademia WAP i współpracujące Uczelnie są zaangażowane w utrzymanie bezpiecznego i zdrowego środowiska edukacyjnego i pracy, w którym żaden członek społeczności nie jest wykluczony z udziału w programie, nie może doświadczać  dyskryminacji lub molestowania ani nie może  nękać innych.
Wszyscy członkowie społeczności WAP powinni przestrzegać zasad uniwersytetu dotyczących niedyskryminacji, oraz warunków korzystania z usługi szkoleń. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami bezpośrednio.